قلم قرآنی

قلم قرآنی یاسین

پشتیبانی
  • *********************************************************

  • خواهشمند است قبل مراجعه برای استفاده از خدمات پشتیبانی و گارانتی : به واحد پشتیبانی تماس گرفته(02188892945) و مشکل دستگاه خود را در میان بگذارید

  •  جهت ارسال دستگاه خود به پشتیبانی و گارانتی :

  • تهران صندوف پستی 13185/1735 بنام شرکت یاسین

  • پست کرده و از طریق تلفن پیگیر آن باشند

  • در صورتیکه نیاز به پشتیبانی و تعمیرات دارید ( به علت آلودگی و ویروس ) محبت کنید آدرس خودتان را بدهید تا پیک ما با کتمرین هزینه خدمت برسد و دستگاه شما را جهت تعمیر به شرکت برساند

  • تلفن: 88892945 -021 و 6385146 -0912 و2002515 -0920

  • ساعت مراجعه به واحد پشتیبانی از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 10 صبح الی 15

  • *********************************************************